- KHỐI KINH DOANH  

                

Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Tĩnh

1.Giám đốc: Phan Công Việt

      2. Phó Giám đốc : Đặng Tự Hào

              3. Phó Giám đốc : Nguyễn Huy Thắng

Phòng bán hàng Thành Phố

1.Giám đốc: Đặng Tự Hào

SĐT: 0913568148

Phòng bán hàng Lộc Hà

8.Giám đốc: Phan Văn Bằng

SĐT: 0912077078

Phòng bán hàng Thạch Hà

2.Giám đốc: Nguyễn Xuân Liệu

SĐT: 0912999393

Phòng bán hàng Hồng Lĩnh

9.Giám đốc: Võ Tuấn Thanh

SĐT: 0912575305

Phòng bán hàng Can Lộc

3.Giám đốc: Phan Thị Anh Đào

SĐT: 0944833666

Phòng bán hàng Nghi Xuân

10.Giám đốc: Cát Văn Thành

SĐT: 0913294429

Phòng bán hàng TX Kỳ Anh

4.Giám đốc: Phan Thanh Hoàng

SĐT: 0942459789

Phòng bán hàng Hương Sơn

11.Giám đốc: Phạm Thái Bình

SĐT: 0913276376

Phòng bán hàng Đức Thọ

5.Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng

SĐT: 0915042123

Phòng bán hàng Hương Khê

12.Giám đốc: Nguyễn Thế Anh

SĐT: 0912450379

Phòng bán hàng Vũ Quang

6.Giám đốc: Phan Ngọc Cảnh

SĐT: 0916632456

Phòng bán hàng Huyện Kỳ Anh

14. Giám đốc : Trần Hoàng Thời

SĐT : 0919222568

Phòng bán hàng Cẩm Xuyên

7.Giám đốc: Nguyễn Huy Toàn

SĐT: 0912113568

 

 

 

- KHỐI KỸ THUẬT


VNPT Hà Tĩnh

1- Giám đốc : Trần Danh Việt

        2- Phó giám đốc : Trần Xuân Dũng

 

Trung tâm Điều hành- Thông tin

1.Giám đốc: Nguyễn Quang Hà

SĐT: 0913294628

Trung tâm Viễn thông Cẩm Xuyên

8.Giám đốc : Trần Xuân Đông

SĐT: 0916635567

Trung tâm Công nghệ -Thông tin2.Giám đốc: Lê Anh Tú

SĐT: 0944552677

Trung tâm Viễn thông Kỳ Anh

9.Giám đốc : Trần Đình Hóa

SĐT: 0912999333

Trung tâm Viễn thông Thành Phố

3.Giám đốc: Trần Xuân Dũng

SĐT: 0913294059

Trung tâm Viễn thông Hương Sơn

10.Giám đốc : Bùi Hoàng Giáp

SĐT: 0913518527

Trung tâm Viễn thông Thạch Hà

4.Giám đốc : Nguyễn Văn Sơn

SĐT: 0912880216

Trung tâm Viễn thông Hương Khê

11.Giám đốc : Nguyễn Hữu Thực

SĐT: 0916242999

Trung tâm Viễn thông Can Lộc

5.Giám đốc : Hoàng Thế Anh

SĐT: 0912897898

Trung tâm Viễn thông Vũ Quang

12.Giám đốc : Phan Đăng Khoa

SĐT: 0912575085

Trung tâm Viễn thông Hồng Lĩnh

6.Giám đốc : Chúc Trần Kiên

SĐT: 0913294636

Trung tâm Viễn thông Lộc Hà

13.Giám đốc : Cát Mạnh Kiên

SĐT: 0916016678

Trung tâm Viễn thông Nghi Xuân

7.Giám đốc : Nguyễn Hữu Nam

SĐT: 0913256748

Trung tâm Viễn thông Đức Thọ

14.Giám đốc : Thái Hà Thanh

SĐT: 0913294223