GIỚI THIỆU CHUNG

Tên đầy đủ: Viễn Thông Hà Tĩnh

Tên giao dịch Quốc tế: VNPT Hatinh

Trụ sở: Số 06 Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng: 84-39 3858952 - Fax: 84-39 3856697

Website: http://hatinh.vnpt.vn

                     

Ban Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh:

1  Giám đốc : Ông Trần Danh Việt
2  Phó Giám đốc : Ông Phan Công Việt 
3  Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Hà Tĩnh : Ông Võ Văn Thuần

Lãnh đạo các phòng ban: 

- Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động   Trưởng phòng: Ông Trần Bắc

- Phòng Đầu tư - XDCB   Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Khiếu

- Phòng Kế hoạch   Trưởng phòng : Ông Nguyễn Huy Long

- Phòng Kế toán - Thống kê tài chính   Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Lam

- Phòng Kinh doanh   Trưởng phòng : Ông Nguyễn Huy Thắng

- Phòng Hành chính   Trưởng phòng: Ông Phạm Việt Anh

- Phòng Mạng & Dịch vụ   Trưởng phòng: Ông Trần Viết Thành

- Trung tâm điều hành (OMC)   Trưởng TT: Ông Trần Quang Hà

- Trung tâm Thanh khoản và quản lý cước   Trưởng TT : Phùng Thị Vinh

Lãnh đạo các Trung tâm: 

- Trung tâm CNTT và Dịch vụ nội dung     Giám đốc: Ông Đặng Tự Hào

- Trung tâm  Dịch vụ khách hàng     Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hướng

- Trung tâm Viễn thông Kỳ Anh     Giám đốc: Ông Trần Đình Hóa

- Trung tâm Viễn thông Cẩm Xuyên     Giám đốc: Ông Phan Thế Thắng

- Trung tâm Viễn thông Thành phố Hà Tĩnh     Giám đốc: Ông Trần Xuân Dũng

- Trung tâm Viễn thông Thạch Hà     Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sơn

- Trung tâm Viễn thông Can Lộc     Giám đốc: Ông Nguyễn Phi Lục

- Trung tâm Viễn thông Thị xã Hồng Lĩnh     Giám đốc: Ông Bùi Hoàng Giáp

- Trung tâm Viễn thông Nghi Xuân     Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Nam

- Trung tâm Viễn thông Đức Thọ     Giám đốc: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Trung tâm Viễn thông Hương Sơn     Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Cương

- Trung tâm Viễn thông Hương Khê     Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Thực

- Trung tâm Viễn thông Vũ Quang     Giám đốc: Ông Phan Đăng Khoa

- Trung tâm Viễn thông Lộc Hà     Giám đốc: Ông Phan Văn Bằng 

VNPT HÀ TĨNH